Nawigacja

Ubezpieczenie

2017/18

 

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie naszej szkoły objeci są ubezpieczeniem od

następstw nieszczęśliwych wypadków  - Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA SA

Polisa nr 436000137554

okres ubezpieczenia od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.

zakres terytorialny - cały świat

zakres ubezpieczenia - pełny całodobowy

Ogólne warunki ubezpieczenia dostępne są w e-dzienniku LIBRUS oraz w szkole.