Nawigacja

Ubezpieczenie

2018/19

 

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie naszej szkoły objeci są ubezpieczeniem od

następstw nieszczęśliwych wypadków  - Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce

Polisa nr 4021200268

okres ubezpieczenia od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.

zakres terytorialny - cały świat

zakres ubezpieczenia - pełny całodobowy

Ogólne warunki ubezpieczenia dostępne są w e-dzienniku LIBRUS oraz w szkole.