Nawigacja

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej    2018/2019

Wojciech Chmieliński - przewodniczący

Violetta Putynkowska - z-ca przewodniczącego

członkowie:

Wojciech Marunowski, Sylwia Pipowska, Paulina Grochowska, Grażyna Sławik-Kaminska, Kamila Schulz

 

Skład Rady Rodziców Gimnazjum      2018/2019

Wioletta Kizielewicz - przewodnicząca

Katarzyna Nowak - z-ca przewodniczącej

członkowie:

Ewa Gładykowska